Đừng bao giờ lỗi hẹn với thực tại

18:10:54 - Thứ Tư