Nhân tướng học - Xem tướng, xem nốt ruồi, xem chỉ tay

01:12:29 - Chủ Nhật