Tùy duyên không phải tùy tiện nên đừng dùng nó để biện hộ cho sai sót của mình

01:19:33 - Chủ Nhật