Tết Trung Thu, Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

21:03:20