Tháng 9 có bao nhiêu ngày, tuần, giờ, phút, giây? Tháng 9 có ngày 31 không?

02:06:38 - Chủ Nhật