Hội chùa Hàm Long (Hà Nội), Ngày dân số thế giới

03:23:09