Lễ Phật Đản, Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ

11:08:27