Lễ hội Chùa Trầm, Ngày thầy thuốc Việt Nam

22:21:22