Lễ Phật Đản, Ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh

04:42:54