Lễ Phật Đản, Ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh

03:49:12