Lễ Phật Đản, Ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh

01:38:36