Lễ Phật Đản, Ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh

07:02:35