Lễ Phật Đản, Ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh

23:30:34