Lễ Phật Đản, Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ

22:05:12