Lễ Phật Đản, Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ

00:17:22