Lễ Phật Đản, Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ

22:46:10