Lễ hội cúng biển Mỹ Long (Trà Vinh), Ngày thành lập công đoàn Việt Nam

13:57:41