Lễ hội đình Châu Phú (An Giang), Ngày Thương binh liệt sĩ

21:56:09