Hội Lim (Tiên Du - Bắc Ninh), Ngày thầy thuốc Việt Nam

03:12:46