Hội Lim (Tiên Du - Bắc Ninh), Ngày thầy thuốc Việt Nam

17:58:36