Hội Vân Lệ (Thanh Hóa), Ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam

01:24:36