Ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 2019 là ngày nào

15:49:44