Ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 2019 là ngày nào

09:51:37