Ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 2019 là ngày nào

10:19:22