Lễ Phật Đản, Ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh

02:38:27