Lễ Phật Đản, Ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh

20:16:57