Hội chùa Hàm Long (Hà Nội), Ngày dân số thế giới

14:31:23