Hội chùa Hàm Long (Hà Nội), Ngày dân số thế giới

09:32:53