Hội chùa Hàm Long (Hà Nội), Ngày dân số thế giới

04:15:06