Hội chùa Hàm Long (Hà Nội), Ngày dân số thế giới

06:52:44