Hội chùa Hàm Long (Hà Nội), Ngày dân số thế giới

05:50:14