Hội chùa Hàm Long (Hà Nội), Ngày dân số thế giới

15:04:57