Ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 2019 là ngày nào

23:36:41