Ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 2019 là ngày nào

20:43:17